درباره ما

افتتاحیه
خانه کتابدار یک نهاد فرهنگی است، با ساختار اداری مستقل زیر نظر شورای کتاب کودک که در تاریخ ١٤/١٢/١٣٨٣ افتتاح شد. این ساختمان که مکانی زیبا و پر از عشق است از طرف آقای مهندس ایوب موحدی پور و خانم ملیحه پیشداد به شورای کتاب کودک واگذار شد و با برگزاری یک کارگاه ترویج خواندن به طور رسمی‌کار خود را شروع کرد.
با توجه به نیازهای جامعه ایران برای گسترش فرهنگ خواندن به قصد تعمیق دانش و بینش، نقش سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مدنی در این زمینه مهم و تأثیرگذار است.

هدف ها
خانه کتابدار هدف اصلی خود را گسترش فرهنگ خواندن (خواندن، دیدن، شنیدن، لمس کردن) بین گروه‌های سنی کودک و نوجوان (صفر- شانزده سال) و تربیت کتابداران و مروجان به قصد ترویج خواندن می‌داند.

۱- ایجاد زمینه های علاقه مند کردن کودکان، نوجوانان، والدین و مربیان به مطالعه؛
۲- تربیت کتابدار و تقویت نیروی کاردان برای اشاعه فرهنگ کتابخوانی؛
۳- ایجاد کتابخانه مرجع و مرکز اطلاع رسانی برای ترویج خواندن؛
۴- ارتباط با دانش آموزان و معلمان در جهت رشد فرهنگ کتابخوانی؛
۵- ارتباط با والدین و کودکان و نوجوانان دارای معلولیت در جهت رشد فرهنگی؛
۶- مشاوره در زمینه تأسیس، سازماندهی و توسعه کتابخانه های کودک و نوجوان و کانون های فرهنگی به ویژه در منطقه یازده تهران؛

فعالیت ها
فعالیت‌های خانه کتابدار در سطح شبکه‌بندی درون شهری، استانی، کشوری، منطقه‌ای وجهانی برنامه‌ریزی شده است.
خانه کتابدار برای بهبود فعالیت‌های خود، تجربه‌های مشابه جهانی را مد نظر قرار می دهد و در صورت لزوم در طرح‌های فرا ملی در این زمینه موضوعی شرکت خواهد کرد.

١- برگزاری کارگاه های ترویج خواندن برای والدین، مربیان، معلمان و علاقه مندان به فعالیت های فرهنگی برای کودکان و نوجوانان معلول؛
٢- برگزاری کارگاه های کتابداری و ترویج خواندن برای تربیت کتابداران و مروجان؛
٣- گرد آوری منابع مربوط به خواندن، سازماندهی و خدمات پاسخگویی به مراجعان؛
٤- ایجاد پایگاه پژوهشی و مشورتی برای توسعه خدمات فرهنگی در کتابخانه های عمومی و سایر کانون های فرهنگی؛
٥- انجام فعالیت های انتشاراتی به صورت منابع اطلاعاتی، ترویجی، بروشور و غیره؛
٦- برگزاری نشست های فرهنگی و نمایشگاهی در جهت اهداف خانه کتابدار؛
٧- همکاری مستمر با نهاد های دولتی و غیر دولتی به خصوص سازمان های غیردولتی مرتبط با شورای کتاب کودک و رسانه ها؛