همیاران

خانه کتابدار کودک و نوجوان بی هیچ پشتوانه مالی تنها با کمک‌های دوستان و همراهانی گام برمی‌دارد که عاشقند و بهای این عشق به اعتلای فرهنگ و دانش را به هر میزان و به هر شکلی که بتوانند می‌پردازند. خانه کتابدار برای حرکت‌های بعدی خود نيز نیازمند همیاری دوستان است و رسیدهایی برای دو دسته از عزیزان طراحی کرده است:
١- پشتیبانان مالی که به طور مستمر حمایت می‌کنند.
٢- دوستانی که به هر نحو دیگری حامی‌خانه هستند. 
 
همیارانی که تا کنون دستان گرمشان نوازشگر خانه کتابدار بوده، در زیر آمده است                  (به تر تیب حروف الفبا): 
 
سرکار خانم تبسم آتش جان
سركار خانم دكتر آرين
جناب آقاي آرمان آرين
جناب آقاي رضا ابراهيمي كلاچايه
جناب آقاي رضا ابوالفتحي
سرکار خانم شهلا ادیبی
جناب آقاي حبيب اديبي
جناب آقاي عروجعلي اربطي
جناب آقاي مهدي اسماعيلي
جناب آقاي پيام اشرفي
جناب آقاي باقر اغلي
جناب آقای میرخان آقازاده
جناب آقای شهرام اقبال زاده
جناب آقاي جمال الدين اكرمي
جناب آقاي اكبرلو
جناب آقاي آلبو غبيش
جناب آقاي علي امجديان
جناب آقاي منصور اميري
جناب آقاي مجيد اميري
سرکار خانم اشرف امینی
سرکار خانم نوش آفرین انصاری
جناب آقای مهندس انصاری
جناب آقای ایمان ایمانی
سرکار خانم اکرم بابایی
سركار خانم باغباني
جناب آقای اکبر باقراوغلو
جناب آقاي عليرضا بختوري
جناب آقاي مهندس براتي
سرکار خانم ربابه بدری پور
جناب آقای محسن بصیری
جناب آقای بهرنگ بقال پور
جناب آقاي حميد رضا بوالحسني
سركار خانم نفيسه بهمن زاده
جناب آقاي فرزاد بيغال
سركار خانم ناهيد پور محمدي
جناب آقاي اميد پيشداد
جناب آقای دکتر سعید پیشداد
جناب آقاي ماني پيشداد
جناب آقاي مجيد پيشداد
جناب آقاي دكتر محي الدين پيشداد
جناب آقاي مهندس مسعود پيشداد
سركار خانم مليحه پيشداد
جناب آقاي مهدي پيشداد
جناب آقاي دكتر كمال پولادي
سركار خانم آصفه پيغاله
سرکار خانم سمیه ترکاشوند
سركار خانم جميله توكلي
سرکار خانم مریم تهرانی
سركار خانم جباري
جناب آقاي جديدالاسلام
جناب آقای مجید جراح
جناب آقاي جلالي
جناب آقاي عبدالعلي جهانشاهي
سرکار خانم فاطمه چایکار
سركار خانم شكوه حاج نصرالله
جناب آقای حافظیان
جناب آقای جعفر حسین پور
جناب آقاي علي اكبر حسين پور
جناب آقاي مختار حسين نژاد
سرکار خانم حسینلو
سركار خانم رويا خراسانچي
سركار خانم مينا خراط گوراني
جناب آقای مهندس خلیلی
سرکار خانم ژیلا خوش برش
جناب آقای حمید دلکش
جناب آقاي علي دهدار
جناب آقاي راحتي
سركار خانم ليلا ربيعي
جناب آقاي مهندس رحماني
جناب آقاي بهاءالدين رحيمي
سرکار خانم رستمی
جناب آقای مهندس محسن رستمی
جناب آقاي مهندس جواد رستمي
جناب آقاي اميرقاسم رستمي چايخاني
جناب آقاي فردين رضاويسي
سركار خانم رياحي
جناب آقاي مهندس كريم زرين
جناب آقاي هادي سالميان
جناب آقاي داريوش سرخسي
جناب آقاي محمد سلطاني
سركار خانم عاطفه سلياني
سركار خانم بهار سهرابي
سركار خانم مهندس هما سوداگر
جناب آقای مهندس بیژن شافعی
سركار خانم شاه كرمي
جناب آقاي شاه ميري
جناب آقاي دكتر عليرضا شايان مهر
جناب آقاي محمد شب زنده قارملكي
سركار خانم فاطمه شريفيان
جناب آقاي امين شفيعي
سركار خانم فریبا شفیعی
سرکار خانم راحله شفیعی
سرکار خانم فرنوش شفیعی
جناب آقای علیرضا شفیعی
جناب آقای کمال شفیعی
جناب آقاي شكرزاده چايجاني
سركار خانم سهيلا شيخ عطاري
شركار خانم شيخ عطار خراسانچي
سركار خانم لعيا شير محمدي
سرکار خانم نرگس صادقیان
جناب آقاي مسعود صادقيان پور
سركار خانم صبوري
سركار خانم رضوان دخت ضاد
سرکار خانم فرزانه طاهری
جناب آقاي طلايي
جناب آقای طاووسیان
سركار خانم مريم عاطفي
جناب آقای عراقی نیا
جناب آقاي مهندس عزيز
سرکار خانم نسرين دخت عماد خراسانی
جناب آقاي بابك عمادي
جناب آقاي مهدي عمادي
جناب آقای چنگیز علیزاده
جناب آقاي فريد عليزاده
جناب آقای مهندس سالار علیاری
جناب آقاي علي غيوري
جناب آقاي رضا فارغي باويل
جناب آقاي عليرضا فخيم بوالفتحي
جناب آقای محمد شریف فدایی
جناب آقای احمد فراهانی
سرکار خانم زهرا فرمانی
جناب آقاي يوسف فريد محمد حسيني
جناب آقای محمد فصیحی
سركار خانم سرور قاسمي فر
جناب آقاي مهندس قائمي
سرکار خانم ثریا قزل ایاغ
جناب آقاي قاسمي نژاد
سركار خانم زهره قاييني
جناب آقای مهندس سعید کاهن
جناب آقاي رحيم كرمي
جناب آقاي كريمي
سركار خانم رويا كفايتي
سرکار خانم کبری کله جاهی
جناب آقاي علي كندي
جناب آقاي جواد كوشكستاني
جناب آقاي مجيد كوشكستاني
سركار خانم فاطمه كوشكستاني
جناب آقای حامد کوشکستانی
سركار خانم كهكي
جناب آقای مهندس کیا
سركار خانم كيان پور
جناب آقاي اسماعيل گلستاني
جناب آقاي مهندس علي اصغر گلسرخي
سرکار خانم زرین تاج گلشن موسوی
سركار خانم حميده گوهري
سركار خانم شهين لساني
جناب آقای يحيي مافی
سركار خانم شهره محمد پور
جناب آقای دکتر مهدی محقق
جناب آقای محمد محمد نژاد
جناب آقاي امير محمدي
جناب آقای محمد‌هادی محمدی
سركار خانم مهندس مارال محمودي
جناب آقاي سعيد مرادي
جناب آقاي مهندس مرتاض
سركار خانم فاطمه مرتضايي فرد
سركار خانم مرحمتي
جناب آقاي امين مشرقي طبرستاني
جناب آقاي ايمان مشرقي طبرستاني
جناب آقاي فيروز ملخاصي
جناب آقاي عبدالرضا منتظمي
سركار خانم منتظمي
جناب آقای مهندس ایوب موحدی پور
سرکار خانم مهندس ندا موحدی پور
سرکار خانم نسیم موحدی پور
جناب آقای امین موحدی پور
جناب آقاي حامد موحدي پور
جناب آقاي مهندس محمدرضا موحدي پور
شادروان داوود مهوار
جناب آقاي سيد بهرام ميرزماني
سرکار خانم توران میرهادی
سركار خانم دكتر ميلاني
سركار خانم مهندس سپيده ناصري
جناب آقاي مسعود ناصري
جناب آقاي پويا نادري
سركار خانم ياسمن نباتي
جناب آقای مهندس نبیان
جناب آقاي هادي نداف فهميده
جناب آقاي باقر نصرالهي
جناب آقاي رحمان نصرالهي
سركار خانم نصيري وطن
جناب آقاي حميد نظري
جناب آقاي مهندس عليرضا نعيمي
سرکار خانم سروه نقشبندی
سركار خانم فائزه وحدت نيا
سرکار خانم نسرین وکیلی
سركار خانم فرحناز وكيلي
سركار خانم ويسي نژاد
جناب آقای مهندس‌هادی پور
جناب آقاي هجري
سرکار خانم زهرا هوشیار
جناب آقاي هومن يميني شريف
جناب آ قاي محمدرضا يوسفي
 
و خانواده هاي:
 
جناب آقاي فريدون آزادي
جناب آقاي فردين آزادي
جناب آقاي آلبوغيش
جناب آقاي رضا ابراهيمي كلاچايه
جناب آقاي رضا ابوالفتحي
جناب آقاي غلامرضا ابوالفتحي
جناب آقاي سيد عبدالله احمدي
جناب آقاي اربطي
جناب آقاي علي اصغر اسكندرزاده
جناب آقاي اميري
جناب آقاي امير امين ايوزيان
جناب آقاي عليرضا اميني
جناب آقاي كاظم بادنوروز
سركار خانم الناز بابازاده
سركار خانم باغباني
جناب آقاي سعيد بخت آور
جناب آقاي بهرنگ بقال پور
جناب آقاي حميدرضا بوالحسني
جناب آقاي فرشاد بيغال
جناب آقاي يزدان پارسا نژاد
جناب آقاي ذكريا پياده كوهسار
جناب آقاي دكتر محي‌الدين پيشداد
جناب آقاي تاج نژاد
جناب آقاي ابوالفضل تربك
جناب آقاي محمود جهانشاهي
جناب آقاي مجتبي چايچي
جناب آقاي امير حاتمي
جناب آقاي امين حاجي آبادي
جناب آقاي فرشيد حاجي آبادي
جناب آقاي علي اكبر حسين پور
جناب آقاي مختار حسين نژاد
جناب آقاي فريد حسيني
جناب آقاي مهدي حيدري
جناب آقاي اسماعيل خالقي
جناب آقاي علي خون سياوش
جناب آقاي باقر دادگر
جناب آقاي علي دهدار
جناب آقاي امير قاسم رستمي
جناب آقاي فردين رضاويسي
جناب آقاي غلامرضا رضواني
جناب آقاي محمود ركاب اسلامي
جناب آقاي دانيل روشن بخش
جناب آقاي زارع
جناب آقاي خسرو زماني
جناب آقاي مهندس زنگنه
جناب آقاي هادي سالميان
جناب آقاي داريوش سرخسي
جناب آقاي نورخدا سرمستي
جناب آقاي مرتضي سعيدي
جناب آقاي شاهميري
جناب آقاي ايمان شاهي
جناب آقاي محمد شب زنده فر
جناب آقاي محمد شب زنده قراملكي
جناب آقاي محسن شكاري
جناب آقاي عباس شكيب
جناب آقاي محمد شكيب
سركار خانم سحر صادق زاده
سركار خانم صبوري
جناب آقاي امير عباس طلابيگي
جناب آقاي طلايي
سركار خانم واله عبادي
سركار خانم عطيه عباسي
جناب آقاي كوروش عبدالملكي
جناب آقاي هيمن عبدي
جناب آقاي عليرضا عزيز
جناب آقاي چنگيز عليزاده
جناب آقاي فريد عليزاده
جناب آقاي فارسياني
جناب آقاي رضا فارغي
جناب آقاي بابك فتاحي
سركار خانم فخاري
جناب آقاي عليرضا فخيم بوالفتحي
سركار خانم فراهاني
جناب آقاي محمد فصيحي
جناب آقاي فتح الله فلاح دار
جناب آقاي جواد قاسمي فر
جناب آقاي قاسمي نژاد
جناب آقاي مهدي قنبري
جناب آقاي ايمان كارگر
جناب آقاي بهزاد كاظمي
جناب آقاي محسن كاظمي
جناب آقاي كيومرث كاهن
جناب آقاي محمد علي كريمي
جناب آقاي علي كسايي فرد
جناب آقاي حسين كوشكستاني
جناب آقاي مجيد كوشكستاني
سركار خانم كهكي
جناب آقاي عبدالغفور گرگانلي
جناب آقاي ميلاد گلبو
جناب آقاي اسماعيل گلستاني
سركار خانم شهره محمدپور
جناب آقاي سهيل محمدپور
جناب آقاي روزبه محمد حسيني
جناب آقاي بهزاد محمد مرادي
سركار خانم محمدي
جناب آقاي سعيد مرادي
سركار خانم مرحمتي
جناب آقاي امين مشرقي
جناب آقاي ايمان مشرقي
جناب آقاي شهرام مظفري
جناب آقاي شهرام منتظري
جناب آقاي فيروز ملخاسي
جناب آقاي ابوالفضل ملكي
سركار خانم منتظمي
جناب آقاي عبدالرضا منظمي
جناب آقاي جعفر موحدي پور
جناب آقاي كاظم موحدي پور
جناب آقاي محمد موحدي پور
جناب آقاي محمدرضا موحدي پور
جناب آقاي مصطفي موحدي پور
جناب آقاي يوسف موحدي پور
سركار خانم ميرآخوري
جناب آقاي مهدي ميرزايي
جناب آقاي بهرام ميرزماني
جناب آقاي پويا نادري
جناب آقاي هادي نداف فهميده
جناب آقاي باقر نصرالهي
جناب آقاي رحمان نصرالهي
جناب آقاي حميد نظري
جناب آقاي مجيد وفا
جناب آقاي وفايي
جناب آقاي ولي زاده
جناب آقاي محمدرضا هجري
جناب آقاي مرتاض هجري
 
انتشاراتی که کتاب هدیه کرده اند:
 
انتشارات آگه
انتشارات افق
انتشارات اميركبير
انتشارات ايران بام
انتشارات بوستان قم
انتشارات پکا
انتشارات پنجره
انتشارات پیک ادبیات
انتشارات چرخ و فلک
انتشارات چشمه
انتشارات چيستا
موسسه خانه كتاب
انتشارات دانژه
انتشارات دانش تصوير
دفتر پژوهش هاي فرهنگي(آقاي حسن خوشنويس)
انتشارات رازبارش
انتشارات سرو یاسین
انتشارات شاهنامه پژوهي
انتشارات شباويز
انتشارات شولا
انتشارات فرشتگان
انتشارات فرهنگ معاصر
انتشارات فقه
انتشارات فنی ایران
انتشارات قدیانی
انتشارات قطره
انتشارات ققنوس
انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
انتشارات كتابدار
مؤسسه گل آقا
انتشارات گل آذين
انتشارات محراب قلم
انتشارات مركز
انتشارات معروف از قم
انتشارات نسل نو انديش
انتشارات ني
انتشارات نيستان
انشارات هرمس
موسسه اطلاعات
سفارت كره جنوبي- ايران
نشريه لدر
 
و شرکت‌های:
 
شرکت اويول
تکتاز رایانه پارس
شركت پارس آذرخش 
شرکت ساختمانی میشو
شركت ساختماني سكوكار
شركت Art system 
مؤسسه آموزشي-فرهنگي آرمان آذر آرتام
شركت مهرورزان افق
شركت كانون انفورماتيك
شركت كارتوگرافي سحاب
 
و مروجان و افرادی که در "خدمات عمومی‌" کتابخانه همراه ما بودند:
 
سركار خانم سحر آب آراسته
سركار خانم ابراهيمي
جناب آقاي جعفر ابراهيمي
سرکار خانم سپيده آرمين
جناب آقای آرمان آرین
سركار خانم فرزانه اخوت
سركار خانم اسكندريان
سركار خانم فرزانه اصغري
سركار خانم آذين اقليدس
جناب آقاي اكبرلو
جناب آقاي جمال الدين اكرمي
سركار خانم اعظم السادات اميني
سركار خانم انتظاري
سركار خانم اندامچه
سركار خانم بت شبع ايرواني زاد
سرکار خانم ویدا باقریان
سرکار خانم بخششی
سركار خانم بديعي
سركار خانم راحله برخورداري
سركار خانم روشنك بهاريان
جناب آقای شهروز بید آبادی مقدم
سركار خانم بينا
سركار خانم زينب پرويزي
سركار خانم فاطمه پشنگ پور
سرکار خانم فرزانه جبارزادگان
سرکار خانم زهرا جبارزادگان
سرکار خانم ناهید جباری
سركار خانم آذر جباري
سرکار خانم سمیه جمالی
سرکار خانم لیلا جمالی
سركار خانم شهناز جمشيدي
سرکار خانم فاطمه چایکار
سركار خانم نغمه چلبي
سركار خانم سيما حاتمي
سركار خانم مينا حبيب نژاد
سرکار خانم مرجان حجازی فر
سرکار خانم الهه حریریان
جناب اقاي فرهاد حسن زاده
سركار خانم ناهید خامدا
سركار خانم خانلو
سرکار خانم خاوری
سرکار خانم پروین دادرس
سركار خانم هما داوري
سرکار خانم فرشته دباغ
سرکار خانم مینا دژبان
سرکار خانم شهین دهقانی
سرکار خانم فاطمه ده نمکی
جناب آقاي كامران رحيميان
سرکار خانم فاطمه رعنا
سرکار خانم مینا رمضانی
سرکار خانم مریم رمضانی
سرکار خانم مینا رنجبر
سرکار خانم یلدا رهنمایی
سركار خانم فاطمه رسولي
سركار خانم معصومه رفيقي
سركار خانم زرين قلم
جناب آقای سالکی
سركار خانم عاطفه سلياني
سركار خانم سنگري
سركار خانم شاخساري
سركار خانم سيما شاهرخي
سرکار خانم فریبا شفيعي
سركار خانم شمس بري
سركار خانم ايراندخت شيرازي
سرکار خانم فرخنده صادق پور
سرکار خانم منصوره صراف
سركار خانم صفايي
سركار خانم بهاره طاهرخاني
سرکار خانم سهیلا طاهری
سرکار خانم فرزانه طاهری
سركار خانم طرفه
سركار خانم عباسي
سرکار خانم زهرا عبدلی
سركار خانم عرفاني
سرکار خانم الهه عسگری
سرکار خانم بهناز عطاری
سرکار خانم اولدوز علی اقدم
سركار خانم انسيه عيوضي
سركار خانم نسرین دخت عماد خراساني
جناب آقاي هوشنگ شاهين زاده
سركار خانم فاتحي شريف
سركار خانم فخاري نيا
سرکار خانم مریم فرجی
سرکار خانم زهرا فرمانی
سركار خانم سمانه قاسمي
سرکار خانم ویدا قائینی
سرکار خانم فرشته قبادی
سركار خانم سارا قدسي
سركار خانم الهام قنبري
سركار خانم ناهيد قهرماني
جناب آقای کاظمی
سركار خانم ليلا كفاش زاده
سركار خانم مهسا كرفسي
سرکار خانم فریبا کیهانی
سرکار خانم شهین لسانی
سركار خانم فرزانه لطفي
سركار خانم مهناز لطفي
سرکار خانم میترا لطفی
سركار خانم كبري مالمير
سرکار خانم شهرزاد محجوب
سركار خانم فريده محقق
سرکار خانم زهره محمد حسینی
سركار خانم محمدي فرد
جناب آقاي مختاري
سركار خانم منصوره معماريان
سرکار خانم مهتاب مقدم
سركار خانم رويا مكتبي فرد
سرکار خانم سمیرا ملکوتی
جناب آقاي منادي
سرکار خانم نسیم موحدی پور
سركار خانم ندا موحدي پور
سركار خانم ناهيد مهدوي اصل
سرکار خانم مهربانی
سركار خانم مهرعلي
سركار خانم ميرخاني
سرکار خانم دیبا میرزاپور
سرکار خانم سمیرا میرزائی
سرکار خانم میهن پرست
سركار خانم فروزنده نعمت اللهي
سركار خانم فاطمه نكويي
جناب آقاي مهراو نوري
سرکار خانم بهارک وحدتی
سرکار خانم فرحناز وکیلی
سرکار خانم نينا هرندی زاده
سركار خانم زهرا هوشيار
سركار خانم مريم يزدانبخش
سركار خانم شهره يوسفي