خبرها
اطلاعیه

 "تور گردشگری مدرسه طبیعت"

(برای گروه سنی 5 تا 12 سال)

هزینه تور: هزینه بلیط نفری 35 هزار تومان (با وسیله شخصی)

با احتساب هزینه ایاب و ذهاب عمومی نفری 50 هزار تومان

حرکت از خانه کتابدار ساعت 7 صبح

زمان: 5شنبه 15 مهرماه 1395

اطلاعیه

 "تور گردشگری خانه محیط زیست تهران"

(برای گروه سنی 5 تا 12 سال)

هزینه تور: ورودیه 100 هزار تومان است که بسته به نفرات شرکت کننده تقسیم می شود.

زمان: جمعه 9 مهرماه 1395

ایاب و ذهاب توسط وسیله شخصی

گزارش "چای می نوشیم، کتاب می خوانیم"

 

یک میز در میان و صندلی هایی دور آن. یک سر میز کتاب "مدیریت زمان"، تریسی به تو نگاه می کند و در سوی دیگر میز کتاب "هستی و زمان"، هایدگر. روی میز ساعتی قرار دارد با تیک تیک هایی آرام و پیوسته و نخ هایی بلند و کوتاه گره خورده به این زمان-­نگه­دار.

اطلاعیه "جشن پایان تابستان"

"جشن پایان تابستان"

برای تمای گروه های سنی

یکشنبه 14 شهریورماه

ساعت 15 الی 16:30

فراخوان سومين جشنواره تقدير از مروجان كتابخواني

 

گروه‌های ترویج کتاب‌خوانی با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشارکت بنیاد ملت در نظر دارند افراد، گروه‌ها، تشکل‌های مردمی و نهادهای غیردولتی دارای فعالیت‌های مؤثر و نوآورانه در زمینه ترویج کتاب‌خوانی را انتخاب و معرفی کند.

اطلاعیه "جشن پایان تابستان"

جشن پایان تابستان

برای تمامی گروه های سنی

یکشنبه 14 شهریور ماه

ساعت 15 الی 16:30

گزارش كارگاه "حلقه مطالعاتي و اسباب بازيخانه"

 كارگاه "حلقه مطالعاتي و اسباب بازيخانه" با هدف افزايش مهارت هاي فكري و اجتماعي كودكان، انس با كتاب براي گروه سني 4 تا 6 سال توسط خود مادران در خانه كتابدار برگزار شد و در آن فعاليت هايي مانند: كتابخواني/ خواندن شعر/ درست كردن فرفره/ بازي گروهي/ درست كردن دسر / گل بازي/ درست كردن كاردستي با كاغذهاي مچاله شده/ خوردن نان و كره و عسل و انواع بازي با ستون شونده مونته سوري انجام شد.

گزارش كارگاه "قصه گويي و نمايش با عروسك هاي پارچه اي"

 كارگاه "قصه گويي و نمايش با عروسك هاي پارچه اي" با هدف شناخت مهارت ها و توانايي هاي كودكان، تقويت قوه تخيل، رشد مهارت، اعتماد به نفس كودكان، پرورش خلاقيت، تقويت كار گروهي، دقت و تمركز براي گروه سني ج توسط خانم زهره انصاريون در خانه كتابدار برگزار شد:

گزارش كارگاه "تفكر و كودك"

 كارگاه "تفكر و كودك" با هدف آموزش فكر كردن به كودكان براي گروه سني ج توسط خانم قاسمي در خانه كتابدار برگزار شد:

گزارش کارگاه "حلقه مطالعاتی مادر و کودک"

 حدود 25 نفر از اعضای خانه کتابدار بخش کودک و نوجوان جمعه دوستانه را در جهت رشد فکری، اجتماعی، مهارت های زندگی دلبندانشان تشکیل داده اند و از تاریخ 95.3.26 هفته ای یکبار دور هم جمع می شوند و فعالیت های مختلفی را انجام می دهند. برنامه ریزی این جمع به این صورت است که برای هر جلسه کتابخوانی، خواندن شعر، بازی های گروهی، درست کردن کاردستی و سفره خوشمزه در نظر گرفته می شود: