اطلاعیه "جشن پایان تابستان"

جشن پایان تابستان

برای تمامی گروه های سنی

یکشنبه 14 شهریور ماه

ساعت 15 الی 16:30