اطلاعیه

 "تور گردشگری خانه محیط زیست تهران"

(برای گروه سنی 5 تا 12 سال)

هزینه تور: ورودیه 100 هزار تومان است که بسته به نفرات شرکت کننده تقسیم می شود.

زمان: جمعه 9 مهرماه 1395

ایاب و ذهاب توسط وسیله شخصی