سبد خواندن
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/hlprir/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/hlprir/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/hlprir/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/hlprir/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

سبد خواندن

پنجمين دوره "سبد خواندن با خانواده"

 پنجمين دوره طرح "سبد خواندن با خانواده" برای اعضای کتابخانه خانواده، با حضور خانم ها اقلیدس، دباغ، عسکری، مقدم، هرندی زاده و وکیلی آغاز شد.

سبد خواندن در مدارس (92-93)

طرح "سبد خواندن در مدارس" در سال تحصیلی 92-93 برای مقطع سوم ابتدایی مدارس دخترانه پیام آزادی (دو کلاس) و پسرانه رسالت (دو کلاس) و مقطع چهارم ابتدایی دبستان دخترانه حامی (سه کلاس)، با همکاری خانم ها اقلیدس، رعنا، علی اقدم، نکویی و هرندی زاده اجرا شد.

سبد خواندن در مدارس (91-92)

طرح "سبد خواندن در مدارس" در سال تحصیلی 91-92 برای مقطع سوم ابتدایی مدارس دخترانه حامی و حضرت رقیه و دبستان پسرانه قدس، با همکاری خانم ها دباغ، نکویی، هرندی زاده، رعنا، رمضانی گوهر و علی اقدم اجرا شد.

عرفان نظرآهاری در جلسه سبد خواندن با خانواده

 هشتمین نشست از دوره چهارم طرح سبد خواندن با حضور مربیان خانم ها اقلیدس و مقدم در تاریخ 24 تیرماه در سالن اجتماعات خانه کتابدار برگزار شد. در این جلسه علاوه بر اعضای سبد خانه، اعضای سبد دیگری به همراه خانم مقدم حضور داشتند و مهمان ویژه سبد نیز خانم عرفان نظرآهاری بودند.

طرح «سبد خواندن در مدارس»

خانه کتابدار طرح «سبد خواندن در مدارس» را در سال تحصیلی 90-91 برای پایه سوم مقطع ابتدایی مدارس دخترانه حامی و حضرت رقیه (ع) و دبستان پسرانه راهنمای کودک در منطقه 11 آموزش و پرورش اجرا کرد.

پايان كار سومين دوره طرح "سبد خواندن با خانواده"

اعضا سبد خواندن با خانواده پايان سومين دوره طرح سبد خواندن را در خانه كتابدار جشن گرفتند.

"ارتباط بدون خشونت"، صلح در خانواده و جامعه

"ارتباط بدون خشونت" عنوان يكي ديگر از كارگاه هاي آموزشي طرح سبد خواندن با خانواده در خانه كتابدار كودك و نوجوان است كه در روز شنبه 28 خرداد برگزار شد.

سبد خواندن در مدارس

خانه كتابدار طرح "سبد خواندن در مدارس" را در مدارس همجوار (دبستان حامي و راهنماي كودك) اجرا نمود. جشني به مناسبت پايان اين طرح براي دانش آموزان در خانه كتابدار اجرا گرديد.

روز جهاني خانواده با عرفان نظر آهاري

يازدهمين جلسه "سبد خواندن با خانواده" با حضور عرفان نظر آهاري نويسنده كودك و نوجوان در خانه كتابدار برگزار شد. موضوع اين نشست خواندن در خانواده بود كه به مناسبت روز جهاني خانواده (24 ارديبهشت) برگزار گرديد.

سبد خواندن با خانواده و موضوع "صلح"

در جلسه فروردين ماه "سبد خواندن با خانواده" خانم زهرا فرماني مهمان اعضا بودند و درباره كتاب "صلح را بايد از كودكي آموخت" صحبت كردند.